2010. február 5.
ICA-D HELP
Az ÚJPART Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatja és segíti a Kortárs Művészeti Intézetet, melynek az alapműködése került veszélybe és az ellehetetlenítés fenyegeti.

Az ÚJPART Egyesület a Kortárs Művészeti Intézet
2010. évi önkormányzati támogatásáról

A Kulturális Bizottság  a 2010. február 2-án megtartott ülésén köszönettel vette és egyhangúlag megszavazta az Újpart Egyesület felajánlott segítségét ahhoz, hogy a KMI 2010. évi önkormányzati támogatásának optimális mértékéért lobbi-tevékenységet folytató bizottsági elnököt felhatalmazza arra, hogy képviselje a vizuális alkotóművészek véleményét és kérését az intézmény sorsát illetően.

A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet tevékenységével a kortárs vizuális művészet értékeit hivatott nyilvánosság elé vinni. Teszi ezt gyűjteménygyarapítással, tárlatokkal, önálló alkotói projektekkel, tehetséggondozással, tematikus rendezvények szervezésével, katalógusok és kapcsolódó kiadványok megjelentetésével.

A KMI tevékenysége mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai körökben elismert. A városimázst pozitívan befolyásoló tényező, hogy a szakmai sajtóban és a kortárs művészettel kapcsolatos konferenciákon példaként citálják a dunaújvárosi intézményben folyó munkát.

Az intézet mindenkori vezetői nemzetközileg is elismert szakemberek, akik révén adott a lehetőség arra, hogy Dunaújváros is kedvező terepe legyen a vizuális művészeti értékteremtés legújabb vonulatait prezentáló programoknak.

A „élhetőbb város” ideához fontos feltétel, hogy a művészetek is szerepet kapjanak a kulturális komfort színvonalának emelésében. Dunaújvárosban a kulturális intézmények jól elkülönülő szakosodással vállalják ezt a feladatot: a BKMH színházat csinál, az MMK a táncművészetet favorizálja, a múzeum a kulturális örökséget gondozza, a KMI a kortárs vizuális művészetet integrálja a kulturális szolgáltatások körébe.

A város 60 éves történetének emblematikus szereplői a képző- és iparművészek, akik számára a KMI olyan autentikus „anyaintézmény” mely nemcsak az egyéni és csoportos kiállításaiknak helyszíne, hanem az egyesületüket befogadó bázishelyszín is.

Az alkotók bizalommal fordulhatnak egyénileg is az intézet munkatársaihoz. Pl. pályázatok vagy művészeti projektek megvalósításához kapnak szakmai és szervezési, lebonyolítói segítséget.

Az a jelenleg előállt helyzet, miszerint a KMI 50 %-os támogatás-elvonást kell, hogy elszenvedjen a 2010-es évben, teljesen ellehetetleníti az intézményt. A működési feltételek így csak fél évre biztosítottak. A szakmai munka jellege azt kívánja meg, hogy már most megtörténjen a második félév, sőt a 2011-es év programjainak előkészítése. Ez kötelezettségvállalásokkal jár, illetve pályázatokon való indulást igényel, mivel a szakmai munkára eddig is és a jövőben is mindig különböző hazai vagy külföldi források biztosítják a fedezetet. Egy létbizonytalansággal küzdő szervezet nem lehet hiteles pályázó, illetve nem tud tervezni és következetes szakmai tevékenységet folytatni.

A tervezett városközpont-rehabilitáció számol a KMI-vel mint kulturális szolgáltató intézménnyel. A fedezethiányos állapot ezt az elképzelést is veszélyezteti.

Az idegenforgalom fejlesztésének alapfeltétele a kínálati paletta bővítése. Egy városközpontban lévő, attrakciókkal is szolgáló létesítmény ellehetetlenülése negatív reklámot prognosztizál a még mindig az előítéletes „szocialista város”  cimkével  terhelt Dunaújváros esetében.

Végül, de nem utolsó helyen tartjuk fontosnak azt az érvet, hogy a városban élő, illetve a városhoz kötődő alkotók egy számukra nagyon fontos bázisintézménytől lesznek megfosztva. Az egyéni alkotómunkát folytató képző- és iparművészek tevékenységének nyilvánosság elé kerülése csak intézményesített formában valósítható meg.

Az előzőekben kifejtett okok és indokok alapján az ÚJPART Egyesület illetve a dunaújvárosi művészek azzal a kéréssel fordulnak a döntéshozókhoz, hogy a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak érvei mellett mérlegeljék az alkotók véleményét is.

ÚJPART Egyesület
Dunaújváros, 2010. február 5.

A KMI válasza az ÚJPART Egyesület kezdeményezésére:

Tisztelt Újpart Egyesület, tisztelt Tagság!

Köszönöm a szolidaritást, amit a KMI fenntartásával kapcsolatban kifejtetek. Egy új kurátori csapattal elkezdenénk a modernizációt: új weblap, új koncepció, új partneri kapcsolatok. Ehhez feltétlenül szükséges az, hogy az alapműködést ne veszélyeztesse semmi.

Úgy az Egyesület, mint a tagság felé ismét szeretném megerősíteni nyitottságomat és a lehetőséget az együttműködésre. Találkozzunk, beszélgessünk - és várom kiállítási javaslataitokat is. A dunaújvárosi művészek természetes bemutatkozási terepe a KMI - ehhez ne férjen kétség.

Köszönettel és üdvözlettel,
Szoboszlai János
A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet szakmai vezetője


lbimage